GIÁ THỂ VI SINH BÁNH XE

Liên hệ: (028) 3716 4907 - (028) 3716 4908 - 036 8585 954

Kích thước: D x H= 25 x 10 mm

Nhiệt độ làm việc: 5 - 450C

Bề mặt riêng: ≥ 450 - 550 m2/m3

Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE

1 m3 ≈ 100 kg

* Chi tiết thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ để tư vấn kỹ hơn

Kích thước: D x H= 15 x 10 mm

Nhiệt độ làm việc: 5 - 450C

Bề mặt riêng: ≥ 550 - 650 m2/m3

Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE

1 m3 ≈ 100 kg

* Chi tiết thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ để tư vấn kỹ hơn

Kích thước: D x H= 7 x 10 mm

Nhiệt độ làm việc: 5 - 450C

Bề mặt riêng: ≥ 750 - 850 m2/m3

Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE

1 m3 ≈ 120 kg

* Chi tiết thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ để tư vấn kỹ hơn

Kích thước: D x H= 12 x 10 mm

Nhiệt độ làm việc: 5 - 450C

Bề mặt riêng: ≥ 550 - 650 m2/m3

Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE

1 m3 ≈ 120 kg

* Chi tiết thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ để tư vấn kỹ hơn

Kích thước: D x H= 15 x 10 mm

Nhiệt độ làm việc: 5 - 450C

Bề mặt riêng: ≥ 650 - 750 m2/m3

Vật liệu chế tạo: Nhựa HDPE

1 m3 ≈ 100 kg

* Chi tiết thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ để tư vấn kỹ hơn