HÓA CHẤT NaOH - ĐÀI LOAN

Liên hệ: (028) 3716 4907 - (028) 3716 4908 - 036 8585 954

Mô tả ngoại quan:

NaOH 99%  hình vảy, mày trắng trong suốt

Xút vảy là khối tinh thể không màu. Trọng lượng riêng 2,02. Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3. Nhiệt độ nóng chảy 327,6 ± 0,9oC. Nhiệt độ sôi 1388oC. Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rưọu và không tan trong ete.

Xút vảy rơi vào bông, vải, giấy …sẽ bị mục nát. Để hở ra ngoài không khí sẽ hút CO2, tạo thành Na2CO3. NaOH là bazơ mạnh

Công dụng/ Ứng dụng:

Xút vảy dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng, giấy

Xút vảy dùng tẩy vải, sợi, phụ nhuộm.

Xút vảy dùng xử lý dầu mỡ, chế tạo và nạp ắc qui kiềm.

Xút vảy dùng xử lý nước .