MÁY SỤC KHÍ CHÌM (EVAK ĐÀI LOAN)

Liên hệ: (028) 3716 4907 - (028) 3716 4908 - 036 8585 954

Hãng sản xuất: Evak - Đài Loan

Model: EJ-5.75

Công suất: 5.5hp

Lưu lượng: 100m3/h

Cột áp: 4m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 380V (3 pha)

Model: EJ-5.50

Công suất: 5hp

Lưu lượng: 70m3/h

Cột áp: 3.5m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 380V (3 pha)

Model: EJ-5.30

Công suất: 3hp

Lưu lượng: 40m3/h

Cột áp: 3m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 380V (3 pha)

Model: EJ-5.20

Công suất: 2hp

Lưu lượng: 22m3/h

Cột áp: 2.5m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 380V (3 pha)

Model: EJ-5.10

Công suất: 3hp

Lưu lượng: 40m3/h

Cột áp: 3m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 380V (3 pha)

Model: EJ-5.05

Công suất: 0.5hp

Lưu lượng: 5m3/h

Cột áp: 1.5m

Cỡ nòng: 90mm

Điện áp: 220V (1 pha)