Giá thể vi sinh dạng sợi

Giá thể vi sinh dạng sợi

Giá thể vi sinh dạng sợi

Giá thể vi sinh dạng sợi

Giá thể vi sinh dạng sợi
Giá thể vi sinh dạng sợi
Video - Clip
Hỗ trợ trực tuyến
0964 1945 18

Hỗ trợ (Ms Dung)

0919 5945 18

GIÁ THỂ VI SINH DẠNG SỢI

LIÊN HỆ BÁO GIÁ


Điện thoại: 08 3716 4907 hoặc 08 3716 4908
0908 1945 18 (Ms Dung)
Fax: 08 3716 4909
Email: tiennamphat.info@gmail.com


Lượt xem: 245

Thông tin chi tiết

Giá thể vi sinh dạng sợi hoạt động như thế nào?

Giá thể dạng sợi sau khi được sản xuất ra nó rất nhẹ, khi đặt trong nước nó thu hút vi sinh vật bám vào. Giá thể sợi bio cord là môi trường lựa chọn cho vi sinh vật sống và phát triển trên nó. Vi sinh vật bám dính vào các sợi và thực hiện quá trình phân hủy sinh học bao gồm các quá trình kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí. Đệm vi sinh dạng sợi cho phép nhiều loại vi sinh vật cộng sinh phát triển để ăn các chất bẩn trong nước. Quá trình xử lý dựa trên lớp màng sinh học bao quanh các sợi giá thể. Lớp màng sinh học là tập hợp tự nhiên của một cộng đồng vi sinh vật phức tạp phát triển trên nền vững chắc. Hoạt động của màng sinh học trên giá thể vi sinh dạng sợi gồm 3 giai đoạn: vi sinh bám dính trên bề mặt, phát triển thành nhiều lớp và phát tán thành bùn.

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận tin
Kết nối chúng tôi :