HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI

HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI

HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI

HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI

HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI
HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI
Video - Clip
Hỗ trợ trực tuyến
0964 1945 18

Hỗ trợ (Ms Dung)

0919 5945 18

HAI VỢ CHỒNG THAM QUAN TRANG TRẠI

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới
thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10
lần rồi đó!".
Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
- Nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
- Nghe thấy không ?
-..................

Tin tức khác

Đăng ký nhận tin
Kết nối chúng tôi :