YẾM DA HÀN NỐI

Liên hệ: (028) 3716 4907 - (028) 3716 4908 - 036 8585 954

- Vật liệu da bò

-Dày 1,3 - 1,5mm

-Kích thước : 85 * 57 cm

-Bên trong có 1 lớp đệm ch ống c ắt

- S ử d ụng ch ống nhi ệt ,ch ống tia l ửa hàn trong môi trường hàn cơ khí

-Xuất xứ : Việt nam